Avalehele
 

Daivobet®

PAKENDI INFOLEHT

Daivobet®

Salv
Välispidiseks kasutamiseks

Palun lugege infolehte hoolikalt enne ravimi kasutamist
- Hoidke see infoleht alles, Teil võib olla vaja seda korduvalt lugeda.
- Lisaküsimuste tekkimisel pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- See ravim on kirjutatud välja Teile personaalselt, ärge andke seda ravimit teistele isegi juhul, kui nende haigusnähud tunduvad olevat sarnased. See võib neile kahjulikuks osutuda.

Mida see salv sisaldab?
Daivobet® salvi 1 g sisaldab:
Aktiivsed toimeained kaltsipotriool 50 µg ja beetametasoon 0,5 mg;
Abiained: vedel parafiin, polüoksüpropüleen-15-steariileeter, α-tokoferool, valge pehme parafiin.

Pakend
Salv alumiinium- või polüetüleen-alumiinium laminaat tuubides: 3, 15, 30, 60, 100 või 120 g.

Mis on Daivobet® salv ja milleks teda kasutatakse?
Daivobet® on psoriaasi ravim välispidiseks kasutamiseks.

Mida see ravim teeb?
Psoriaatilise naha korral paljunevad ja küpsevad naha rakud liiga kiiresti. See põhjustab naha punetust, ketendamist ja paksenemist. Daivobet® normaliseerib naharakkude paljunemist ja küpsemist.

1. ENNE KUI TE KASUTATE DAIVOBET®I

Ärge kasutage Daivobet®i juhul:
- Kui Teil esineb ülitundlikkus ravimi koostisosade suhtes.
- Kui teil esineb naha viirus-, seen või bakteriaalne infektsioon (v.a. juhul kui seda ravitakse samaaegselt psoriaasiga).
- Kui Teil esinevad kaltsiumi ainevahetuse häired (salv sisaldab kaltsipotriooli).
Informeerige arsti enne ravimi kasutamist kui teil esineb mõni nimetatud vastunäidustus.

Millest peab olema teadlik enne Daivobet®i kasutamist ja kasutamise ajal?
Mitte kasutada näonaha piirkonna psoriaasi raviks. Käed tuleb pärast ravimi kasutamist hoolikalt pesta. Kui kasutate salvi käte psoriaasi raviks, vältige salvi kontakti näoga. Salvi kasutamist suurte kahjustatud nahapiirkondade raviks ja kasutamist õhku mitteläbilaskvate sidemete all tuleks vältida, sest see suurendab toimeainete süsteemse imendumise ohtu. Vastavaid soovitusi annab Teile ainult arst. Kui Teil esineb diabeet, pidage nõu oma arstiga, kuna Daivobet®is sisalduv steroidhormoon võib mõjutada Teie veresuhkru sisaldust. Kui Teil on maksa- või neeruhaigus, pidage nõu oma arstiga. Raske maksa- ja neeruhaigusega patsientidel kasutatakse ravimit ettevaatusega kogemuse puudumise tõttu.

Rasedus ja imetamine
Daivobet®i kasutada ainult siis, kui Teie arst peab seda vajalikuks.
Informeerige arsti kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga

2. KUIDAS KASUTADA DAIVOBET® SALVI?

Kasutage Daivobet®i täpselt nii nagu arst on määranud. Kui Te kahtlete, kuidas kasutada, küsige arstilt.

Täiskasvanud: Daivobet®i määritakse kahjustatud piirkonnale üks kord päevas kuni nelja nädala jooksul. Maksimaalne lubatud annus nädalas on 100 g salvi. Seda kogust ei tohi ületada.

Lastel kasutamisel puuduvad kogemused.

Peske hoolikalt käsi pärast salvi igakordet kasutamist..

Kui Te olete kasutanud suuremat annust kui Teile on määratud:
Soovitatud annustest suuremate annuste (enam kui 100 g salvi nädalas) kasutamine võib põhjustada veres kaltsiumi sisalduse tõusu.
Paiksete kortikosteroidide laiaulatuslik pikaajaline kasutamine võib pärssida organismis hormoonide tootmist, mille tulemuseks on teisene neerupealiste puudulikkus. Kaltsiumi sisaldus veres ja ja neerupealiste funktsioon normaliseeruvad, kui lõpetada Daivobet®i kasutamine.
Üleannustamise kahtluse korral konsulteerige arstiga ja võimaluse korral näidake talle ravimi pakendit.

3. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõikide ravimite puhul võivad esineda kõrvaltoimed, nii võib ka Daivobet®i kasutamisel tekkida kerge ja mööduv naha kihelus. Informeerige oma arsti kiheluse tekkest. Võivad esineda ka kaltsipotriooli kasutamisest tekkivad teised paiksed nahareaktsioonidnagu mööduv nahaärritus, dermatiit, erüteem (naha punetus), psoriaasi halvenemine.
Kuigi siiani ei ole alljärgnevad kõrvaltoimed Daivobet®i kliinilistestes uuringutes tõestust leidnud, võib esineda naha õhenemist (atroofiat), väikeste nahaveresoonte laienemist (teleangiektaasiat), nahajutte (striiasid), eriti paiksete steroidide pikaajalise manustamise korral.
Väga harvadel juhtudel võib esineda karvanääpsupõletikku (follikuliiti), liigset karvakasvu (hüpertrihhoosi), suuümbruse naha põletikku (perioraalset dermatiiti), allergilist kontaktdermatiiti ja laiguti naha pigmendi kadumist (depigmentatsiooni) nagu teistegi glükokortikoidide kasutamisel.
Süsteemseid toimed nagu kaltsipotriooli sisaldusest tekkida võiv kaltsiumi liigsisaldus veres (hüperkaltseemia) ja kortikosteroidhormooni sisaldusest tekkida võiv neerupealise talitluse pärssimine esineb lokaalsel kasutamisel väga harva.
Kõrvaltoimete tekkimisel (ka sellised, mida ei ole loetletud) konsulteerige arstiga.

4. DAIVOBET® SALVI SÄILITAMINE

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Säilitada temperatuuril kuni 25°C originaalpakendis. Kõlblikkusaeg on märgitud pakendil. Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada. Pärast tuubi avamist on salv kasutuskõlblik 3 kuu jooksul.

Müügiloa hoidja:
Leo Pharmaceutical Products
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup, Taani

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
MediNet International Ltd, Tallinas tel 6261025, fax 6261485

Infoleht kaasajastatud
Jaanuar 2002

Infoleht kooskõlastatud oktoober 2002.