Avalehele
 

Diane-35

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Diane-35 ja milleks seda kasutatakse?
2. Millal te ei tohi kasutada Diane-35?
3. Mida on vaja teada enne Diane-35 kasutamist?
4. Millal te peaksite pöörduma oma arsti poole?
5. Kuidas kasutada Diane-35?
6. Millised kõrvaltoimed võivad teil esineda Diane-35 kasutamise ajal?
7. Nõuded ravimi säilitamisele.

Diane-35
etinüülöstradiool, tsüproteroonatsetaat

Ravimi koostis:

Toimeained on etinüülöstradiool (0,035 mg) ja tsüproteroonatsetaat (2 mg).

Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon 25 000, magneesiumstearaat, sukroos, povidoon 700 000, makrogool 6000, kaltsiumkarbonaat (sadestatud), talk, glütserool 85 %, titaandioksiid, raudoksiidi kollane pigment, raudoksiidi punane pigment, montanglükoolvaha.

Müügiloa hoidja/Tootja:
Schering AG
D-13342 Berliin
Saksamaa

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
UAB “Schering” Eesti filiaal
Pärnu mnt. 139d, Tallinn
Tel.: 6 558 565

1. MIS RAVIM ON DIANE-35 JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Ravimpreparaadi tüüp

Iga tablett sisaldab väikeses koguses kahte erinevat hormooni. Need on tsüproteroonatsetaat (antiandrogeense toimega progestageen) ja etinüülöstradiool (östrogeen). Väikese hormoonisisalduse tõttu loetakse Diane-35 madala-annuseliste ravimpreparaatide hulka.

Diane-35`s sisalduvate toimeainete kompositsioon ja omadused võimaldavad ravida haigusi, mille põhjuseks on kas androgeenide produktsiooni suurenemine või eriline tundlikkus nende hormoonide suhtes.

Diane-35 kasutamine viib 3…4 kuulise ravi järel olemasolevate aknekollete paranemiseni. Juuste ja naha liigne rasusus kaob tavaliselt juba varem. Samuti väheneb juuste väljalangemine, mis on sageli seotud seborröaga. Naistel, kellel esineb kerget hirsutismi (eelkõige tugevnenud karvakasv näol), ilmnevad tulemused alles mitmekuulise ravi järel.

Kahe kombineeritud toimeaine tõttu on Diane-35`l kombineeritud rasestumisvastase ravimi “Pilli” omadusi: kui Diane-35`t võtta korralikult (ilma tablette vahele jätmata), siis on rasestumise võimalus väga väike. Hormonaalsete või teiste rasestumisvastaste vahendite samaaegne kasutamine ei ole seetõttu vajalik. Eelnevalt kasutatud hormonaalse kontratseptiivi võtmine tuleb lõpetada.

Diane-35`l võib olla ka järgnevaid kasulikke toimeid, mida teatakse kontratseptiivse “Pilli” omadustest: menstruatsioonilaadsed veritsused võivad olla lühemad ning vähema verehulgaga, mille tulemuseks on väiksem aneemia oht. Menstruatsioonivalud jäävad vähemaks või kaovad sootuks.

Miks kasutada Diane-35?

Diane-35 kasutatakse androgeen-sõltuvate haiguste ( sh raskekujulise akne, androgeense alopeetsia ja kergekujulise hirsutismi) ravi naistel samaaegselt raseduse vältimisega.

Pakend ja tabletid
Diane-35 on saadaval 21 tabletti sisaldavas blisterpakendis.

Diane-35 tabletid on pakitud läbipaistvast polüvinüülkloriidkilest ja alumiiniumlehest koosnevasse blisterpakendisse.

Tabletid on kaksikkumerad, ümara kujuga, diameetriga 5 mm.

2. MILLAL TE EI TOHI KASUTADA DIANE-35

Ärge kasutage Diane-35, kui teil esineb mõni allpool loetletud tervisehäiretest. Teatage oma arstile nende haiguste esinemisest enne, kui alustate Diane-35 võtmist.

• Kui teil on või on varem olnud vereringe häireid (eriti sellised häired, mis on seotud tromboosiga). Tromboosiks nimetatakse vere hüübimist veresoonesiseselt. See võib aset leida jala veresoontes (süvaveenide tromboos), kopsudes (kopsuembol), südames (südamelihase infarkt), või organismi teistes piirkondades (vt peatükki “Diane-35 ja tromboos”).
• Kui teil on olnud insult (põhjustatud trombist e soonesisesest verehüübest või veresoone rebendist ajus).
• Kui teil on või on varem olnud seisundeid, mis võivad olla südamelihaseinfarkti (stenokardia, või valud rindkeres) või aju insuldi (transitoorne aju isheemia või korduvad kerged minestusehood) esmasteks tunnusteks.
• Kui teil on esinenud migreen, millega kaasnevad neuroloogilised sümptomid (nt nägemishäired, kõnehäired, nõrkus või tuimus keha mistahes piirkonnas).
• Kui teil on suhkurtõbi veresoonte kahjustusega.
• Kui teil on või on olnud pankreatiit (kõhunäärmepõletik), millega kaasneb kõrge rasvaühendite sisaldus veres.
• Kui teil on ikterus (naha kollasus) või tõsine maksahaigus.
• Kui teil on või on olnud hormoon-sõltuv rinnanäärme või suguorganite vähk.
• Kui teil on või on olnud hea- või halvaloomuline maksa kasvaja.
• Kui teil on esinenud ebaselge diagnoosiga tupekaudseid verejookse.
• Kui te olete rase või kahtlustate rasedust.
• Kui te toidate last rinnaga.
• Kui te olete allergiline etinüülöstradiooli, tsüproteroonatsetaadi või ravimi mõne muu koostisaine suhtes.

Kui mõni neist seisunditest peaks tekkima esmakordselt Diane-35 võtmise ajal, siis tuleb selle võtmine koheselt lõpetada ning konsulteerida arstiga. Sel ajal kasutage rasedusest hoidumiseks mittehormonaalseid meetodeid. (Vt. “Üldised soovitused”).

Diane-35 pole mõeldud meestele kasutamiseks.

3. MIDA ON VAJA TEADA ENNE DIANE-35 KASUTAMIST

Üldised soovitused
Selles pakendi infolehes on kirjeldatud seisundid, mille korral tuleks Diane-35 võtmine peatada, või millal Diane-35 toime pole piisavalt usaldusväärne. Neis olukordades tuleb teil rasedusest hoidumiseks vältida vahekordi või kasutada mitte-hormonaalseid lisameetmeid, nt kondoom jm kaitsemeetodid. Ärge kasutage rütmi ja temperatuuri meetodit. Need meetodid pole usaldusväärsed, kuna Diane-35 kasutamine moonutab menstruaaltsükliga kaasnevaid temperatuuri ja emakakaela lima muutusi.

Diane-35 ei kaitse teid HIV-infektsiooni (AIDS) ega ka teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Enne, kui te hakkate kasutama Diane-35

Kui te kasutate Diane-35 ning teil esineb samaaegselt mõni allpool loetletud seisunditest, siis peaksite te olema püsiva arstliku kontrolli all. Teie arst seletab seda teile. Niisiis, kui teil esineb mõni neist seisunditest, siis öelge seda oma arstile enne, kui alustate Diane-35 kasutamist.
- kui te suitsetate;
- kui teil on suhkurtõbi;
- kui te olete ülekaaluline;
- kui teil on kõrge vererõhk;
- kui teil on südameklapi rike või südame rütmihäired;
- kui teil on veenide põletik (pindmine flebiit);
- kui teil on veenilaiendid;
- kui kellelgi teie lähedastest sugulastest on olnud tromboos, südamelihaseinfarkt või rabandus;
- kui teil esinevad migreenihood;
- kui teil on epilepsia;
- kui teil või kellelgi teie lähedastest sugulastest on kõrge kolesterooli või triglütseriidide (ühendid, millest koosnevad neutraalsed rasvad) tase veres;
- kui kellelgi teie lähedastest sugulastest on olnud rinnanäärmevähk;
- kui teil on maksa või sapipõie haigus;
- kui teil on Crohn’i tõbi või haavandiline koliit (krooniline jämesoole põletik);
- kui teil on polütsüstiline munasarjasündroom (munasarja haigus, mis võib põhjustada viljatust, ning millega mõnikord kaasnevad androgeensed sümptomid ja kõrgenenud tromboosirisk);
- kui teil on süsteemne lupus erythematosus (haigus, mis kahjustab nahka üle kogu keha);
- kui teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (vere hüübimishäire, mis põhjustab neerukahjustusi);
- kui teil on sirprakuline aneemia;
- kui teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis või halvenes raseduse ajal või eelneva suguhormoonide kasutamise ajal (nt kuulmise kadu; porfüüria e teatud ainevahetushaigus,; herpes gestationis e naha- või limaskesta rasedusaegne viirushaigus; chorea Sydenham e streptokokknakkuse järgselt tekkiv haigus, millele on iseloomulikud tahtmatud liigutushäired);
- kui teil esineb või on varem esinenud kloasmid (kollakas-pruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol); nende esinemisel hoiduge otsesest ultraviolett-kiirgusest.

Kui mõni ülalmainitud seisunditest süveneb või ilmneb Diane-35 kasutamise ajal esimest korda, pöörduge oma arsti poole.

Kui teil on hirsutism (liigne karvakasv), mis on alles hiljuti tekkinud või kui see on viimasel ajal märkimisväärselt intensiivistunud, siis peaksite sellest kindlasti teavitama oma arsti, kuna selle põhjuse väljaselgitamine on hädavajalik.

Kogemused Diane-35 laadsete östrogeen/progestageen kombinatsioonpreparaatidega põhinevad põhiliselt suukaudsetel rasestumisvastastel ravimitel (“pillidel”). Seega kehtivad Diane-35 puhul samad hoiatused, mis “pillide” puhul.

Diane-35 ja tromboos

Tromboosiks nimetatakse vere hüübimist veresoontes (trombide e verehüüvete teke), mis põhjustab veresoonte sulgumist.

Mõnikord tekib tromboos jalgade süvaveenides (süvaveenide tromboos). Kui sellisest vereklombist rebeneb tükk lahti ja liigub mööda veene ülespoole, põhjustab see kopsu veresoonte sulgust (kopsu embol). Süvaveenide tromboosi esineb harva. Venoosse trombemboolia tekkerisk on suurim esimesel aastal, mil naine kasutab kombineeritud suukaudset kontratseptiivi.

Venoosne trombemboolia võib tekkida sõltumata sellest, kas te kasutate pille või mitte. See võib tekkida ka siis, kui rasestute. Risk haigestuda on suurem pillide kasutajatel kui mittekasutajatel, kuid see risk on oluliselt väiksem kui raseduse puhul.

Väga harva võivad vereklombid esineda südame veresoontes või aju veresoontes ning põhjustada südamelihaseinfarkti või ajurabandust e insulti. Veelgi harvem võivad trombid tekkida maksa, neeru, soolestiku või silma veresoontes.

Väga harva võib tromboos põhjustada invaliidsust või olla surma põhjustajaks.

Südamelihaseinfarkti või ajurabanduse oht tõuseb koos vanuse suurenemisega. See on suurem ka suitsetamise korral. Diane-35 kasutamise ajal peaksite te suitsetamisest loobuma, eriti kui teil on vanust üle 35 aasta.

Kui Diane-35 kasutamise ajal kõrgeneb teie vererõhk, siis võidakse teil soovitada selle kasutamine lõpetada.

Süvaveenide tromboosi oht suureneb ajal, mil te olete sunnitud viibima operatsiooni või trauma tõttu pikemat aega voodiravil. Naistel, kes kasutavad pille (või Diane-35), on see oht suurem. Teavitage oma arsti enne operatsiooni või haiglasse minemist Diane-35 kasutamisest. Arst võib soovitada teil Diane-35 võtmise peatamist mõned nädalad enne operatsiooni või täieliku voodiravi ajaks. Arst annab teile ka juhised, kuidas Diane kasutamist jätkata, kui te võite jälle liikuda.

Kui te märkate võimalikke tromboosi märke, siis lõpetage Diane-35 võtmine ning pöörduge koheselt arsti poole (vt samuti peatükki “Millal te peaksite pöörduma oma arsti poole?”).

Diane-35 ja vähk

Naistel, kes kasutavad pille, on rinnavähki diagnoositud veidi sagedamini kui samaealistel pille mittekasutavatel naistel. See väike erinevus kaob umbes 10 aasta jooksul pärast pillide kasutamise lõppu. Pole teada, kas see erinevus on põhjustatud pillide kasutamisest või mitte. Põhjuseks võib olla asjaolu, et pille kasutavaid naisi kontrolliti tihedamini ning see põhjustas ka vähi varasema avastamise.

Harva on pillide kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi maksakasvajaid. Sellised kasvajad võivad põhjustada kõhuõõnesisest verejooksu. Seepärast võtke koheselt ühendust oma arstiga kui teil tekib tõsine kõhuvalu.

Emakakaelavähki on kirjeldatud rohkem neil naistel, kes on kasutanud pille pikka aega. See ei pruugi olla seotud pillidega, vaid seksuaalse käitumisega või ka muude faktoritega.

Diane-35 ja rasedus

Diane-35 kasutamine raseduse ajal on vastunäidustatud.
Kui te olete rasestunud, tuleb preparaadi kasutamine viivitamatult katkestada ning võtta ühendust arstiga.

Diane-35 ja imetamine

Diane-35 ei tohi kasutada rinnaga toitmise ajal.

Diane-35 toime reaktsioonikiirusele

Pillid ei avalda mõju auto juhtimisele.

Diane-35 kasutamine koos teiste ravimitega

Teatud ravimid ei lase Diane-35 mõjuda nii, nagu ette nähtud. Need on mõned epilepsia (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin, topiramaat, felbamaat), tuberkuloosi (nt rifampitsiin, rifabutiin) ja HI-viiruse (nt ritonaviir) ravimid; antibiootikumid (nt penitsilliin, tetratsükliinid, griseofulviin) ning ravimtaimedest naistepuna (Hypericum perforatum, mida kasutatakse depressiivsete meeleolude leevendamiseks). Samuti võib ka Diane-35 sekkuda teiste ravimite toime avaldumisse.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

4. MILLAL TE PEAKSITE PÖÖRDUMA OMA ARSTI POOLE

Regulaarsed arsti külastused
Kui te kasutate Diane-35, siis peate te arsti külastama regulaarselt vastavalt teie arsti korraldustele.

Võtke oma arstiga koheselt ühendust:

• kui te märkate mingit muutust oma tervislikus seisundis, eriti kui tegemist on muutusega, mida on kirjeldatud peatükis “Millal te ei tohi kasutada Diane-35” ning “Mida on vaja teada enne Diane-35 kasutamist”; ärge unustage neid punkte, kus on juttu lähisugulastest;
• kui teil on “tüki” tunne rinnas;
• kui te hakkate kasutama mõnda teist ravimit (vt “Diane-35 kasutamine koos teiste ravimitega”);
• kui teid ootab ees voodirežiim operatsiooni tõttu (konsulteerige arstiga vähemalt neli nädalat enne operatsiooni);
• kui teil esinevad ebaharilikud ning tugevad tupekaudsed verejooksud;
• kui te unustasite tabletti võtta esimesel pakendi nädalal ning teil oli suguühe üks nädal enne seda.;
• kui teil on tugev kõhulahtisus;
• kui teil on kaks korda järjest ära jäänud menstruatsioonilaadne veritsus või te kahtlustate, et olete rase

Lõpetage tablettide võtmine ning pöörduge koheselt arsti poole, kui teil ilmnevad tromboosi, südamelihaseinfarkti või ajurabanduse võimalikud sümptomid:

• ootamatu köha;
• tugev rindkere valu, mis võib kiirguda vasakusse kätte;
• raskendatud hingamine;
• iga ootamatu, tugev või pikaleveninud peavalu või migreenihoog;
• osaline või täielik nägemise kaotus või kahekordne nägemine;
• kõnehäired või kõnevõimetus;
• äkiline muutus kuulmises, maitsmises või haistmises;
• peapööritus või minestushood;
• nõrkus või tuimus keha mistahes piirkonnas;
• tugev kõhuvalu;
• tugev valu või tursed jalgades.

Ülalmainitud sümptomeid on kirjeldatud täpsemalt ka teistes käesoleva infolehe peatükkides.

5. KUIDAS DIANE-35 KASUTADA

Terapeutilise tõhususe ja vajaliku rasestumisvastase kaitse saavutamiseks tuleb Diane-35 võtta regulaarselt. Diane-35 annustamisrezhiim on sarnane enamusele rasestumisvastastele pillidele. Seega tuleb jälgida samu kasutamisreegleid. Diane-35 ebaregulaarne tarvitamine võib viia menstruatsioonidevaheliste verejooksudeni ning vähendada terapeutilist ja rasestumisvastast usaldusväärsust.

Millal ja kuidas võtta tablette?

Diane-35 pakend sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla nädalapäevaga. Tablett tuleks sisse võtta iga päev umbes samal ajal, vajadusel vähese veega. Järgi noolt pakendil, kuni kõik 21 tabletti on ära võetud. Järgnevad seitse päeva on tabletivaba periood. Nende seitsme päeva jooksul peaks algama menstruatsioonilaadne vereeritus. Tavaliselt algab see 2...3 päeval pärast viimase Diane-35 tableti võtmist. Uue Diane-35 pakendiga tehke algust vaheaja kaheksandal päeval, isegi juhul, kui vereeritus pole veel lõppenud. Seega alustate te uut pakendit iga kord ühel ja samal nädalapäeval. Samas on teil ka menstruatsioonilaadne vereeritus igal kuul samal ajal.

Esimese Diane-35 pakendiga alustamine

Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit.

Alustage Diane-35 võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval. Võtke tablett käesoleva nädalapäeva märgistuse alt, st kui täna on reede, siis võtke tablett kirja alt reede. Seejärel järgige nädalapäevi. Diane-35 toime avaldub esimese tableti sissevõtmise hetkest, seega puudub vajadus kasutada lisa rasestumisvastast meetodit.
Te võite alustada tablettide võtmist ka tsükli 2...5 päeval, kuid siis peate te esimese tsükli esimesel seitsmel päeval kasutama lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (nt kondoom).

Kui te lähete üle kombineeritud pillilt.

Te võite alustada Diane-35 kasutamist järgmisel päeval pärast viimase pilli võtmist (ilma tabletivaba vaheajata). Kui teie eelmiste pillide pakend sisaldas ka mitteaktiivseid pille, siis tuleb Diane-35 võtmist alustada kohe pärast viimase aktiivse (toimeainet sisaldava) pilli võtmist (kui te pole kindel, siis küsige oma arstilt või apteekrilt). Te võite alustada ka hiljem, kuid mitte hiljem, kui päeval pärast eelmiste pillide tabletivaba perioodi (või päeval pärast viimase mitteaktiivse pilli võtmist). Järgides neid juhiseid, ei ole vaja kasutada lisa kaitsemeetodit.

Kui te lähete üle ainult progestageen pillilt (minipill).

Te võite lõpetada minipillide võtmise suvalisel päeval ning alustada järgmisel päeval samal ajal Diane-35 kasutamist. Esimese seitsme päeva jooksul peaksite te siiski kasutama lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom).

Kui lähete üle süstitavatelt või implanteeritavatelt rasestumisvastastelt preparaatidelt või progestageeni-vabastavalt emakasiseselt vahendilt (ESV).

Alustage Diane-35`iga ajal, kui teile peaks tehtama järgmine süst või päeval, mil teil eemaldatakse implantaat või emakasisene vahend. Esimese seitsme päeva jooksul peaksite te siiski kasutama lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom).

Pärast sünnitust.

Pärast sünnitust võib arst soovitada teil enne Diane-35 kasutamise alustamist ära oodata esimene normaalne menstruaaltsükkel. Võib ka varem alustada, kuid ainult arsti soovitusel. Kui te toidate last rinnaga, siis peaksite te Diane-35 kasutamise osas küsima nõu oma arstilt.

Pärast nurisünnitust või aborti.

Küsige nõu oma arstilt.

Kui on võetud liiga palju Diane-35 tablette (üleannustamine)

Kui te olete korraga sisse võtnud liigse koguse tablette, võivad teil ilmneda järgnevad sümptomid: iiveldus, oksendamine või tupekaudne vereeritus. Kui te avastate, et Diane-35 on sisse võtnud laps, pöörduge oma arsti poole.

Kui kaua tuleks Diane-35 kasutada?

Ravi kestus sõltub teie süptomite tõsidusest ja nende allumisest ravile. Üldjuhul peaks ravi kestma mõne kuu. Akne ja seborröa alluvad tavaliselt ravile kiiremini kui hirsutism või alopeetsia.

Diane-35 soovitatakse võtta veel vähemalt 3…4 tsüklit pärast sümptomite taandumist. Kui mõne nädala või kuu jooksul pärast ravi lõpetamist sümptomid taastuvad, võib ravi Diane-35’ga korrata. Androgenisatsiooninähtude taastumisel pärast ravi lõppu, võib teie arst kaaluda Diane-35 ravi kohest taasalustamist.

MIDA TEHA, KUI…

te unustate tabletti võtta

· Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, siis on Diane-35 toime säilinud. Võtke järgmine tablett niipea, kui see teile meenub ning jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal.
· Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, siis võib Diane-35 toime olla nõrgenenud. Mida rohkem järjestikku asetsevaid tablette te vahele jätate, seda suurem on risk rasestuda. Suurim risk rasestuda on siis, kui te jätate tableti võtmata pakendi alguses või lõpus. Seetõttu järgige alltoodud eeskirju (vt ka diagrammi).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti
Pidage nõu arstiga.

1 tablett jäi vahele 1. nädalal
Võtke vahele jäänud tablett niipea, kui võimalik (isegi, kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Kasutage lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom) järgmise 7 päeva jooksul.
Kui te olite vahekorras nädal enne tableti vahelejäämist, siis on võimalik, et te olete rase. Pöörduge koheselt arsti poole.

1 tablett jäi vahele 2. nädalal
Võtke vahele jäänud tablett niipea, kui võimalik (isegi, kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Diane-35 toime säilib. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

1 tablett jäi vahele 3. nädalal
Võite valida ühe järgnevatest võimalustest. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

1. Võtke vahele jäänud tablett niipea, kui võimalik (isegi, kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Alustage järgmise pakendiga kohe, kui käesolev on lõppenud, st ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi vahele. Teil ei pruugi tekkida menstruatsioonilaadset vereeritust enne teise pakendi lõpetamist, kuid teil võib tablettide võtmise ajal esineda määrimist ja läbimurde vereeritust.

või

2. Lõpetage tablettide võtmine käesolevast pakendist, tehke 7 päevane või lühem paus (arvestades juurde ka vahele jäänud päeva) ning alustage uue pakendiga. Järgides seda skeemi, saate alati alustada uue pakendiga samal nädalapäeval, nagu te seda alati teinud olete.
· Kui te unustasite tableti võtta ning teil ei tekkinud menstruatsioonilaadset vereeritust tabletivabal perioodil, siis võite te olla rase. Konsulteerige arstiga enne, kui te alustate uue pakendiga.

MIDA TEHA, KUI…

teil esinevad seedetrakti häired (nt oksendamine, äge kõhulahtisus)

Kui te oksendate või teil on äge kõhulahtisus, võivad Diane-35´s sisalduvad toimeained jääda täielikult imendumata. Kui te oksendate 3...4 tundi pärast tableti võtmist, on see võrdne tableti vahelejätmisega. Seetõttu tuleb teil järgida nõuandeid, mis kehtivad vahelejäänud tablettide kohta. Raske kõhulahtisuse korral konsulteerige palun oma arstiga.

teil tekib ootamatult verejooks

Esimestel kuudel, mil te võtate Diane-35, võib teil, nagu ka pillide võtmise puhul, esineda menstruatsioonilaadsete vereerituste vahel ebaregulaarne tupekaudne veritsus (määrimine ja läbimurdeverejooks). Sel juhul tuleb kasutada hügieenilisi abivahendeid, kuid jätkata tablettide võtmist. Ebaregulaarsed vereeritused lõpevad tavaliselt pärast seda, kui teie organism on harjunud Diane-35`ga (tavaliselt umbes 3 tsükli jooksul). Kui veritsused jätkuvad, muutuvad tugevamaks või algavad uuesti, siis peaksite pöörduma arsti poole.

teil jäi vahele menstruatsioonilaadne veritsus

Kui te olete õigel ajal ära võtnud kõik tabletid, te ei ole oksendanud ega kannatanud ägeda kõhulahtisuse käes või kasutanud muid ravimeid, siis ei tohiks te rase olla. Võtke Diane-35 tavapäraselt edasi.

Kui teil jäi vahele kaks menstruatsioonilaadset vereeritust järjest, siis te võite olla rase. Teatage sellest koheselt oma arstile. Ärge alustage Diane-35 järgmist pakendit enne, kui teie arst on teid kontrollinud võimaliku raseduse välistamiseks.

6. MILLISED KÕRVALTOIMED VÕIVAD TEIL ESINEDA DIANE-35 KASUTAMISE AJAL

Nagu kõik ravimid, võib ka Diane-35 põhjustada kõrvaltoimeid.

Pöörduge oma arsti poole, kui ilmneb mõni soovimatu toime, eriti kui see on püsiv ja tõsine või kui teil ilmneb tervisehäire, mis teie arvates on seotud Diane-35 kasutamisega.

Tõsised kõrvaltoimed

Diane-35 kasutamisega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid ja tekkivaid sümptomeid on lähemalt kirjeldatud peatükis “Diane-35 ja tromboos/Diane-35 ja vähk”. Palun lugege neid peatükke ning pöörduge oma arsti poole, kui te vajate lisainformatsiooni.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Diane-35 kasutajatel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid, kuigi need ei pruugi olla põhjustatud Diane-35`st. Kõrvaltoimed esinevad tavaliselt ravimi manustamise esimestel kuudel ning vähenevad aja jooksul.

Silma kahjustused: kontaktläätsede talumatus
Seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, diarröa
Immuunsüsteemi häired: ülitundlikkus
Ainevahetus- ja toitumishäired: vedelikupeetus, kehakaalu suurenemine, kehakaalu vähenemine
Närvisüsteemi häired: peavalu, migreen, libiido vähenemine või suurenemine, depressiivne meeleolu, meeleolu muutlikkus
Reproduktiivse süsteemi ja
rinnanäärme häired: rindade tundlikkus, valulikkus, suurenemine (hüpertroofia), eritis rinnast, tupevoolus
Naha ja nahaaluskoe
kahjustused: lööve, nõgeslööve, teatud nahareaktsioonid (sõlmjas erüteem, mitmekujuline erüteem)

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

7. RAVIMI SÄILITAMINE

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas! Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Infoleht kooskõlastatud juunis 2004

KUI TE VAJATE LISAINFORMATSIOONI, SIIS PÖÖRDUGE PALUN OMA ARSTI VÕI APTEEKRI POOLE.