Avalehele
 

Jeanine

PAKENDI INFOLEHT

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

• Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
• Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu arsti või apteekriga.
• Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile ja seda ei tohi anda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Jeanine ja milleks seda kasutatakse?
2. Millal te ei tohi kasutada Jeanine`t?
3. Mida on vaja teada enne Jeanine kasutamist?
4. Millal te peaksite pöörduma oma arsti poole?
5. Kuidas kasutada Jeanine`t?
6. Millised kõrvaltoimed võivad teil esineda Jeanine kasutamise ajal?
7. Lisateavet pillidest.
8. Nõuded ravimi säilitamisele.

Teie rasestumisvastase pilli nimi on:

Jeanine
tabletid

Ravimi koostis:

Toimeained on etinüülöstradiool (0,030 mg) ja dienogest (2 mg).

Abiained on laktoosmonohüdraat, kartulitärklis, žþelatiin, talk, magneesiumstearaat, sukroos, glükoosisiirup, kaltsiumkarbonaat, polüvidoon, makrogool 35000, karnauba vaha, titaandioksiid.

Müügiloa hoidja:
Jenapharm GmbH & Co. KG
Otto-Schott-str.15
D-07745 Jena
Saksamaa
SCHERING grupp

Tootja:
Schering GmbH und Produktions KG
Döbereinerstraße 20
99427 Weimar
Saksamaa

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
UAB “Schering” Eesti filiaal
Pärnu mnt. 139e, Tallinn
Tel.: 6 558 565

1. MIS RAVIM ON JEANINE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Pilli tüüp
Jeanine on kombineeritud suukaudne rasestumisvastane preparaat (kombineeritud pill).
Iga tablett sisaldab väikest hulka kahte erinevat naissuguhormooni. Need on dienogest (progestageen) ja etinüülöstradiool (östrogeen). Väikese hormoonisisalduse tõttu on Jeanine arvatud madala hormoonisisaldusega suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide hulka. Kõik tabletid sisaldavad samas koguses toimeaineid, st et tegemist on monofaasilise suukaudse rasestumisvastase preparaadiga.

Miks kasutada Jeanine`t?

Raseduse vältimiseks.

Antiandrogeense toimega östrogeen-gestageen kombinatsioon, iseäranis sobilik raviks naistele, kel esineb kerge või mõõduka raskusega akne ning seborröa.

Suukaudsed rasestumisvastased preparaadid on väga tõhusaks rasestumise kontrolli meetodiks. Kui tablette võtta korralikult (ilma vahele jätmata), siis on rasestumise võimalus väga väike.

Pakend ja tabletid
Jeanine tabletid paiknevad 21 tabletti sisaldavas ühekordse doosiga perforeeritud mullpakendis.

Jeanine tabletid paiknevad perforeeritud mullpakendis, mis koosneb läbipaistvast polüvinüülkloriidkilest ja alumiiniumfooliumist (kaetud kuumtöötlusmeetodil).

Tabletid on kaksikkumerad, ümara kujuga, diameetriga 5 mm.

2. MILLAL TE EI TOHI KASUTADA JEANINE`T

Ärge kasutage kombineeritud pille kui teil esineb mõni allpool loetletud seisunditest. Teatage oma arstile nende haiguste esinemisest enne, kui alustate Jeanine võtmist. Teie arst võib teile soovitada mõnda teist pilli või mõnda muud (mitte-hormonaalset) rasestumisvastast meetodit.

· Kui teil on varem olnud või esineb käesolevalt vereringe häireid (eriti sellised häired, mis on seotud tromboosiga). Tromboosiks nimetatakse verehüübimist veresoonesiseselt. See võib aset leida jala veresoontes (süvaveenide tromboos), kopsudes (kopsuembol), südames (südamelihaseinfarkt) või teistes keha piirkondades. (vt Peatükki “Pillid ja tromboos”).
· Kui teil on olnud insult (põhjustatud trombist e soonesisesest verehüübest või veresoone rebendist ajus).
· Kui teil on kunagi olnud seisundeid, mis võivad olla südamelihaseinfarkti (rinnaangiin, või valud rindkeres) või ajurabanduse (transitoorne aju isheemia või korduvad kerged minestusehood) esmasteks tunnusteks.
· Kui teil on esinenud migreeni, millega kaasnevad neuroloogilised sümptomid (nt nägemishäired, kõnehäired, nõrkus või tuimus keha mistahes piirkonnas).
· Kui teil on suhkurtõbi veresoonte kahjustusega.
· Kui teil on või on olnud pankreatiit (kõhunäärmepõletik), millega kaasneb kõrge rasvaühendite sisaldus veres.
· Kui teil on ikterus (naha kollasus) või tõsine maksa haigus.
· Kui teil on või on olnud hormoon-sõltuv suguorganite või rinnanäärmevähk.
· Kui teil on või on olnud hea- või pahaloomuline maksakasvaja.
· Kui teil on esinenud ebaselge põhjusega tupekaudseid verejookse.
· Kui te olete rase või arvate ennast olevat raseda.
· Kui te olete ülitundlik (allergiline) etinüülöstradiooli, dienogesti või mõne muu koostisaine suhtes, mida Jeanine sisaldab.

Kui mõni neist seisunditest peaks esmakordselt tekkima pillide võtmise ajal, siis tuleb nende võtmine koheselt lõpetada ning konsulteerida arstiga. Sel ajal kasutage rasedusest hoidumiseks mittehormonaalseid meetmeid. Vt “Üldised soovitused”.

3. MIDA ON VAJA TEADA ENNE JEANINE KASUTAMIST

· Üldised soovitused

Selles pakendi infolehes on kirjeldatud seisundid, mille korral tuleks pillide võtmine peatada, või millal pillide toime pole piisavalt usaldusväärne. Neis olukordades tuleb teil rasedusest hoidumiseks vältida vahekordi või kasutada mitte-hormonaalseid lisameetmeid, nt kondoomi või muud mehaanilist kaitsemeetodit. Ärge kasutage rütmi ja temperatuuri meetodit. Need meetodid ei ole usaldusväärsed, kuna pillide kasutamine muudab menstruaaltsükliga kaasnevaid temperatuuri ja emakakaela lima muutusi.

Jeanine, nagu kõik rasestumisvastased pillid, ei kaitse teid HIV-infektsiooni (AIDS) ega ka teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

· Enne, kui te hakkate kasutama Jeanine’t

Kui te kasutate kombineeritud pille ning teil esineb mõni allpool loetletud seisunditest, siis peaksite te olema püsiva arstliku kontrolli all. Teie arst seletab seda teile. Niisiis, kui teil esineb mõni neist seisunditest, siis öelge seda oma arstile enne, kui hakkate Jeanine’t kasutama.

- te suitsetate;
- teil on suhkurtõbi;
- te olete ülekaaluline;
- teil on kõrge vererõhk;
- teil on südameklapi rike või südame rütmihäired;
- teil on veenide põletik (pindmine flebiit);
- teil on veenilaiendid;
- kellelgi teie lähedastest sugulastest on olnud tromboos, südamelihase infarkt või ajurabandus;
- te kannatate migreeni käes;
- teil on epilepsia;
- teil või kellelgi teie lähedastest sugulastest on kõrge kolesterooli või triglütseriidide (ühendid, millest koosnevad neutraalsed rasvad) tase veres;
- kellelgi teie lähedastest sugulastest on olnud rinnanäärmevähk;
- teil on maksa või sapipõie haigus;
- teil on Crohn’i tõbi või haavandiline koliit (krooniline põletikuline jämesoole haigus);
- teil on süsteemne krooniline lupus erythematosus (e SLE - haigus, mis kahjustab nahka üle kogu keha);
- teil on hemolüütilis-ureemiline sündroom (e HUS - vere hüübimishäire, mis põhjustab neerukahjustusi);
- teil on sirprakuline aneemia;
- teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis või halvenes raseduse ajal või eelneva suguhormoonide kasutamise ajal (nt kuulmise kadu; teatud ainevahetushaigus, mida nimetatakse porfüüriaks; herpes gestationis e naha- või limaskesta rasedusaegne viirushaigus; chorea Sydenham e streptokokknakuse järgselt tekkiv haigus, millele on iseloomulikud tahtmatud liigutushäired);
- teil on käesolevalt või on varem esinenud kloasmid (kollakas-pruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol), nende esinemisel hoiduge otsesest päikese- ja ultraviolett kiirgusest.

Kui mõni ülalmainitud seisunditest ägeneb või ilmneb teil pillide kasutamise ajal esimest korda, siis peaksite te edasise ravi jätkamise osas konsulteerima oma arstiga.

Pillid ja tromboos

Tromboosiks nimetatakse vere hüübimist veresoontes, mis põhjustab veresoonte ummistust.

Mõnikord tekib tromboos jalgade süvaveenides (süvaveenide tromboos). Kui sellisest verehüübest rebeneb tükk lahti ja liigub mööda veene ülespoole, põhjustab ta kopsu veresoonte sulgust (kopsuarteri trombembooliat). Süvaveenide tromboosi esineb harva. See võib tekkida sõltumata sellest, kas te kasutate pille või mitte. See võib tekkida ka siis, kui rasestute. Tromboosi tekkerisk on suurem pillide kasutajatel kui mittekasutajatel, kuid see risk on oluliselt väiksem kui raseduse ajal.

Väga harva võivad verehüübed esineda südame veresoontes ning põhjustada südamelihaseinfarkti või aju veresoontes ning põhjustada ajurabandusi. Üliharva võivad trombid tekkida maksa, neeru, soolestiku või silma veresoontes.

Väga harva võib tromboos põhjustada invaliidsust või olla surma põhjustajaks.

Südamelihase infarkti või ajurabanduse oht tõuseb, kui te saate vanemaks. See on suurem ka suitsetamise korral. Pillide kasutamise ajal peaksite te suitsetamisest loobuma, eriti kui te olete üle 35-aastane.

Kui pillide kasutamise ajal kõrgeneb teie vererõhk, siis võidakse teil soovitada nende kasutamine lõpetada.

Süvaveenide tromboosi oht suureneb ajal, mil te olete sunnitud viibima operatsiooni või trauma tõttu pikemat aega voodiravil. Naistel, kes kasutavad pille, võib see risk olla suurem. Teavitage oma arsti enne operatsiooni või hospitaliseerimist pillide kasutamisest. Arst võib soovitada teile pillide võtmise peatada mõned nädalad enne operatsiooni või täieliku voodiravi ajaks. Arst annab teile ka juhtnöörid pillide kasutamiseks pärast seda, kui te võite jälle liikuda.

Kui te märkate võimalikke tromboosi märke, siis lõpetage pillide võtmine ning pöörduge koheselt arsti poole (vt samuti peatükki “Millal te peaksite pöörduma oma arsti poole?”)

Pillid ja vähk

Naistel, kes kasutavad pille, on rinnanäärmevähki diagnoositud veidi sagedamini kui samaealistel pille mittekasutavatel naistel. See väike erinevus kaob umbes 10 aasta jooksul pärast pillide kasutamise lõppu. Pole teada, kas see erinevus on põhjustatud pillide kasutamisest või mitte. Põhjuseks võib olla asjaolu, et pille kasutavaid naisi kontrolliti sagedamini ning see põhjustas ka vähi varasema avastamise.

Harva on pillide kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi maksakasvajaid. Sellised kasvajad võivad põhjustada kõhuõõnesisest verejooksu. Seetõttu võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil tekib tõsine kõhuvalu.

Emakakaelavähi juhte on kirjeldatud rohkem neil naistel, kes on kasutanud pille pikka aega.
See ei pruugi olla seotud pillidega, vaid seksuaalse käitumisega või ka muude faktoritega.

Pillid ja rasedus

Jeanine’t ei tohi kasutada raseduse ajal või juhul kui te arvate, et te olete rase. Kui te kasutate Jeanine`t ning arvate, et olete rase, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Pillid ja imetamine

Üldjuhul ei soovitata Jeanine`t kasutada rinnaga toitmise ajal. Kui te aga soovite kasutada pille imetamise ajal, pidage nõu oma arstiga.

Pillid ja autojuhtimine ning masinatega töötamine

Pillid ei avalda mõju auto juhtimisele.

Pillid ja teised ravimid

Mõned ravimid ei lase pillidel mõjuda nii, nagu ette nähtud. Siia kuuluvad mõned epilepsia (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid), tuberkuloosi (nt rifampitsiin, rifabutiin) ja HI-viiruse (nt ritonaviir) ravimid; antibiootikumid (nt ampitsilliin, tetratsükliinid, griseofulviin) ning ravimtaimedest naistepuna (Hypericum perforatum, mida kasutatakse depressiivsete meeleolude leevendamiseks). Samuti võivad ka pillid sekkuda teiste ravimite toime avaldumisse.

Arsti tuleb alati tuleb informeerida kõigist ravimitest (sh käsimüügiravimid) ning ravimtaimedest, mida kasutate hetkel või olete kasutanud vahetult enne pillide määramist. Samuti tuleb teistele arstidele ja hambaarstidele, kes teile mingit ravimit välja kirjutavad, öelda, et te võtate Jeanine`t. Nemad ütlevad teile, kas ja kui kaua te peate kasutama lisameetmeid rasedusest hoidumiseks.

4. MILLAL TE PEAKSITE PÖÖRDUMA OMA ARSTI POOLE

Regulaarsed arsti külastused

Kui te võtate pille, siis peate te arsti külastama regulaarselt vastavalt teie arsti korraldustele.

Võtke oma arstiga koheselt ühendust, kui:

• te märkate mingit muutust oma tervislikus seisundis, eriti kui tegemist on muutusega, mida on kirjeldatud selles infolehes (vt “Millal te ei tohi kasutada Jeanine’t” ning “Mida on vaja teada enne Jeanine kasutamist”, ärge unustage neid punkte, kus on juttu lähisugulastest);
• teil on “tüki” tunne rinnas;
• te hakkate kasutama mõnda teist ravimit (vt ptk “Pillid ja teised ravimid”);
• teid ootab ees voodire˛˛iim operatsiooni tõttu (konsulteerige oma arstiga vähemalt neli nädalat enne operatsiooni);
• teil esinevad ebaharilikud ning tugevad tupekaudsed verejooksud;
• te unustasite võtta tabletti esimesel nädalal ning teil oli suguühe seitse päeva enne seda;
• teil on kaks korda järjest ära jäänud menstruatsioonilaadne vereeritus (ärge alustage järgmist pakki enne, kui arst on teile seda lubanud);

Lõpetage tablettide võtmine ning pöörduge koheselt arsti poole, kui teil ilmnevad tromboosi, südamelihaseinfarkti või ajurabanduse võimalikud sümptomid:

• ootamatu köha;
• tugev rindkere valu, mis võib kiirguda vasakusse kätte;
• raskendatud hingamine;
• iga ootamatu, tugev või pikaleveninud peavalu või migreenihoog;
• osaline või täielik nägemise kaotus või kahekordne nägemine;
• kõne häired või kõnevõimetus;
• äkiline muutus kuulmises, maitsmises või haistmises;
• peapööritus või minestushood;
• nõrkus või tuimus mistahes keha piirkonnas;
• tugev kõhuvalu;
• tugev valu või turse jalgadel.

Ülalkirjeldatud seisundeid ja sümptomeid on kirjeldatud täpsemalt ka mujal käesoleva pakendi infolehes.

5. KUIDAS KASUTADA JEANINE’T

Millal ja kuidas võtta tablette?

Jeanine pakend sisaldab 21 tabletti. Pakendil on iga tablett märgistatud selle nädalapäevaga, millal tuleb tablett võtta. Tablett tuleb sisse võtta iga päev umbes samal ajal, vajadusel vähese vedelikuga. Järgige noolt pakendil, kuni kõik 21 tabletti on ära võetud. Järgmisel 7 päeval tablette ei võeta. Nende seitsme päeva jooksul peaks algama menstruatsioonilaadne vereeritus. Tavaliselt algab vereeritus 2…3. päeval pärast Jeanine viimase tableti võtmist. Uue pakendiga alustage kaheksandal päeval isegi siis, kui vereeritus veel kestab. Seega alustate te uut pakendit iga kord ühel ja samal nädalapäeval ning teil on ka vereeritus iga kuu samal ajal.

Jeanine esimese pakendiga alustamine

Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisevastast vahendit.

Alustage Jeanine võtmist tsükli esimesel päeval, st vereerituse esimesel päeval. Võtke vastava nädalapäevaga märgistatud tablett. Näiteks, kui teil vereeritus algas reedel, võtke tablett, mis on märgistatud “reede”. Edasi võtke tablette ettenähtud korras. Jeanine toime avaldub esimese tableti sissevõtmise hetkest, seega puudub vajadus kasutada lisa rasestumisvastast meetodit.
Te võite alustada tablettide võtmist ka tsükli 2…5. päeval, kuid siis peate te esimese tsükli esimesel 7 päeval kasutama lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (nt kondoom).

Kui te lähete üle mõnelt teiselt kombineeritud pillilt.

Te võite alustada Jeanine kasutamist järgmisel päeval pärast viimase pilli võtmist eelnevalt kasutatud pakendist (see tähendab ilma tabletivaba vaheajata). Kui teie eelmiste pillide pakend sisaldas ka mitteaktiivseid toimeaineta pille, siis tuleb Jeanine võtmist alustada kohe pärast viimase aktiivse (toimeainet sisaldava) pilli võtmist (kui te pole kindel, siis küsige oma arsti või apteekri käest nõu). Te võite alustada ka hiljem, kuid mitte hiljem, kui päeval pärast eelmiste pillide tabletivaba perioodi (või päeval pärast viimase mitteaktiivse toimeaineta pilli võtmist). Järgides neid juhiseid ei ole vaja kasutada lisa kaitsemeetodit.

Kui te lähete üle ainult progestageeni sisaldavalt pillilt (minipill).

Te võite lõpetada minipillide võtmise suvalisel päeval ning alustada järgmisel päeval samal ajal Jeanine võtmist. Kuid esimese 7 päeva jooksul peaksite te siiski kasutama lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom).

Kui lähete üle süstitavatelt või implanteeritavatelt rasestumisvastastelt preparaatidelt või progestageeni-vabastavalt emakasiseselt süsteemilt (ESS).

Alustage Jeanine`ga ajal, kui teile peaks tehtama järgmine süst või päeval, mil teil eemaldatakse implantaat või emakasisene süsteem. Kuid esimese 7 päeva jooksul peaksite te siiski kasutama lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom).

Pärast sünnitust.

Pärast sünnitust võib arst soovitada teil enne Jeanine kasutamise alustamist ära oodata esimene normaalne menstruaaltsükkel. Vahel võib ka alustada varem, kuid ainult arsti soovitusel. Kui te toidate last rinnaga ja sooviksite kasutada Jeanine’t, siis peaksite te nõu pidama oma arstiga.

Pärast nurisünnitust või aborti.

Küsige nõu oma arstilt.

Kui on võetud liiga palju Jeanine tablette (üleannustamine)

Jeanine tablettide liigsel kasutamisel tekkivate tõsiste kõrvaltoimete kohta andmed puuduvad. Kui te olete võtnud korraga rohkem tablette, võib teil tekkida iiveldus, oksendamine või tupekaudne verejooks. Kui te avastate, et Jeanine’t on võtnud laps, siis pöörduge arsti poole.

Kui te tahate lõpetada Jeanine kasutamise

Jeanine võtmise võib lõpetada igal ajal, kui te seda soovite. Kui te lõpetate Jeanine võtmise rasestumise soovist ajendatuna, siis on üldiselt soovitatav ära oodata järgmine normaalne menstruatsioon ning alles seejärel rasestuda. See aitab välja selgitada, millal on sünnitust oodata.

Kui te ei soovi rasestuda, siis küsige oma arstilt informatsiooni muude rasestumisvastaste meetodite kohta.

MIDA TEHA, KUI…

…te unustate tabletti võtta

· Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, siis on pillide toime säilinud. Võtke järgmine tablett niipea, kui see teile meenub ning jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal.
· Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, siis võib pillide toime olla vähenenud. Mida rohkem järjestikku asetsevaid tablette te vahele jätate, seda suurem on risk rasestuda. Suurim risk rasestuda on siis, kui te jätate tableti võtmata pakendi alguses või lõpus ning seetõttu järgige alltoodud eeskirju (vt ka diagrammi).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti
Küsige nõu oma arstilt.
1 tablett jäi vahele esimesel nädalal
Võtke vahelejäänud tablett niipea, kui võimalik (isegi, kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Kasutage lisaks muid rasestumisvastaseid vahendeid (kondoom) järgmise 7 päeva jooksul.
Kui te olite vahekorras nädal enne tableti vahelejäämist, siis on võimalik, et te olete rase. Pöörduge koheselt arsti poole.
1 tablett jäi vahele teisel nädalal
Võtke vahele jäänud tablett niipea, kui võimalik (isegi, kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Pillide toime säilib. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.
1 tablett jäi vahele kolmandal nädalal
Võite valida ühe järgnevatest võimalustest. Muid rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

1. Võtke vahelejäänud tablett niipea, kui võimalik (isegi, kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist) ning võtke järgmised tabletid tavalisel ajal. Alustage järgmise pakendiga kohe pärast kasutatava pakendi lõpetamist ja ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi vahele. Teil ei pruugi tekkida menstruatsioonilaadset vereeritust enne teise pakendi lõpetamist, kuid teil võib tablettide võtmise ajal esineda määrimist ja läbimurde vereeritust.

või

2. Lõpetage tablettide võtmine käesolevast pakist ja tehke 7-päevane või lühem paus (arvestades juurde ka vahele jäänud päeva) ning alustage uue pakendiga. Selle meetodi kasutamisel saate uue pakendiga alustada samal nädalapäeval kui tavaliselt.

· Kui te unustasite võtta tablette ning teil ei tekkinud menstruatsioonilaadset vereeritust esimesel tavalisel tabletivabal perioodil, siis võite te olla rase. Konsulteerige arstiga enne kui te alustate uue pakendiga.

MIDA TEHA, KUI…

teil esinevad seedetrakti häired (nt oksendamine, äge kõhulahtisus)

Kui te oksendate või teil on äge kõhulahtisus, võivad Jeanine`s sisalduvad toimeained jääda täielikult imendumata. Kui te oksendate 3…4 tundi pärast Jeanine tableti võtmist, on see võrdne tableti vahelejätmisega. Seetõttu tuleb teil järgida nõuandeid, mis kehtivad vahelejäänud tablettide kohta. Raske kõhulahtisuse korral konsulteerige palun oma arstiga.

te tahate menstruatsioonilaadset vereeritust edasi lükata

Selleks tuleb teil Jeanine järgmise pakendiga alustada kohe, kui te olete käesoleva pakendi lõpuni kasutanud. Te võite selle pakendiga jätkata seni kuni soovite, st kuni pakend saab tühjaks. Kui te soovite, et vereeritus algaks, lõpetage tablettide kasutamine. Teise pakendi tablettide kasutamise ajal võib esineda läbimurde vereeritust ja määrimist ka tableti võtmise päevadel. Alustage järgmise pakendiga pärast tavalist 7-päevast tabletivaba intervalli.

te tahate muuta vereerituse alguspäeva

Kui te järgite tablettide võtmise juhiseid, siis algab teil menstruatsioonilaadne vereeritus iga nelja nädala järel samal nädalapäeval. Kui soovite menstruatsiooni aega muuta, siis lühendage (mitte kunagi ärge pikendage) järgmist tableti-vaba intervalli. Näiteks, kui teil algas siiani menstruatsioonilaadne vereeritus reedel ja te tahate, et see edaspidi algaks teisipäeval (3 päeva varem), siis tuleb teil alustada järgmise pakendiga 3 päeva varem kui tavaliselt. Kui tableti-vaba intervall on väga lühike (3 päeva või lühem), võib tableti-vaba intervalli ajal teil vereeritust mitte esineda. Järgmise pakendi kasutamise ajal võib esineda läbimurde vereeritust ja määrimist.

teil tekib ootamatult verejooks

Esimestel kuudel, mil te võtate pille, võib teil esineda menstruatsioonilaadsete vereerituste vahel ebaregulaarne tupekaudne vereeritus (määrimine või läbimurde vereeritus). Sel juhul tuleb kasutada hügieenilisi vahendeid, kuid jätkata pillide võtmist. Ebaregulaarsed vereeritused lõpevad tavaliselt siis, kui teie organism on harjunud pillidega (tavaliselt umbes 3 tablettide kasutamise tsükli jooksul). Kui see jätkub, muutub tugevamaks või algab uuesti, siis peaksite te pöörduma arsti poole.

teil jäi menstruatsioonilaadne veritsus vahele

Kui te olete õigel ajal ära võtnud kõik tabletid, te ei ole oksendanud ega kannatanud ägeda kõhulahtisuse käes või kasutanud teisi ravimeid, siis ei tohiks te rase olla. Võtke Jeanine’t tavapäraselt edasi.

Kui teil jäi vahele kaks menstruatsioonilaadset vereeritust järjest, siis võite te olla rase. Teatage sellest koheselt oma arstile. Ärge alustage Jeanine järgmise pakendi kasutamist enne, kui teie arst on teid kontrollinud võimaliku raseduse välistamiseks.

6. MILLISED KÕRVALTOIMED VÕIVAD TEIL ESINEDA JEANINE KASUTAMISE AJAL

Nagu kõik ravimid, võib ka Jeanine põhjustada kõrvaltoimeid.

Pöörduge oma arsti poole, kui ilmneb mõni soovimatu toime, eriti kui see on püsiv või tõsine ning kui teil ilmneb tervisehäire, mis teie arvates on seotud pillide võtmisega.

Tõsised kõrvaltoimed

Pillide kasutamisega seotud tõsiseid kõrvaltoimeid ja nendega seotud sümptomeid on lähemalt kirjeldatud peatükis “Pillid ja tromboos”/”Pillid ja vähk”. Palun lugege neid peatükke lisainformatsiooni saamiseks ning vajadusel pöörduge oma arsti poole.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Pillide kasutajatel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid, kuigi need ei pruugi olla põhjustatud pillidest. Kõrvaltoimed esinevad tavaliselt pillide võtmise esimestel kuudel ning vähenevad aja jooksul.

· rindade tundlikkus, valulikkus, suurenemine ja eritis rinnast;
· peavalu, migreen;
· muutused seksuaalses käitumises; depressiivne meeleolu/meeleolu muutlikkus;
· kontaktläätsede talumatus;
· iiveldus, oksendamine ja muud seedetrakti kaebused;
· tupeeritise muutused;
· mitmesugused nahareaktsioonid;
· vedelikupeetus;
· kehakaalu muutused;
· ülitundlikkusreaktsioonid.

Loetletus nimetamata kõrvaltoimete ilmnemisel informeerige arsti.

7. LISATEAVET PILLIDEST

Kombineeritud pillidel on lisaks rasestumisvastasele toimele ka mitmeid teisi häid omadusi.

· Menstruatsioonilaadsed vereeritused võivad olla lühemad, kergemini talutavad ning vähema verehulgaga, mille tulemuseks on väiksem aneemia oht. Menstruatsioonivalud jäävad vähemaks või kaovad sootuks.

· Mõned tervisehäired ilmnevad harvemini neil, kes tarvitavad pille, mis sisaldavad 50 mg etinüülöstradiooli (“kõrge-annuselised pillid”). Need on healoomulised rinnanäärme haigused, munasarja tsüstid, vaagnapiirkonna põletikud, emakaväline rasedus (viljastatud munaraku arenemine väljaspool emakaõõnt), endomeetriumi (emaka sisemine kiht) ja munasarjade vähk. Sama toime võib esineda ka madalaannuseliste pillide puhul, kuid neid andmeid pole tänaseks veel kinnitatud.

8. NÕUDED RAVIMI SÄILITAMISELE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Tekst on viimati ülevaadatud: 13.05.03

Infoleht kooskõlastatud: veebruar 2004.

KUI TE VAJATE LISAINFORMATSIOONI, SIIS PÖÖRDUGE PALUN OMA ARSTI VÕI APTEEKRI POOLE.

Vaata lisaks:

Hormonaalne ravi
Akne ja rasedusvastased pillid
Akne täiskasvanud naistel