Avalehele
 

www.derma.ee e-poe müügitingimused

Käesolevad müügitingimused kehtivad Dermaline OÜ (edaspidi „Müüja”) www.derma.ee e-poest (edaspidi „e-poest”) tehtud tellimustele, millega sõlmitakse müügitehing Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Tellija”) vahel.

1. MÜÜGITEHINGU JÕUSTUMINE

E-poes tellimuse vormistamisega kinnitab Tellija, et ta on tutvunud käesolevate müügitehingu tingimustega ja nõustub nendega. Müüja loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma.

2. MÜÜGITEHINGU HIND JA KOHALETOIMETAMISE TEENUSTASU

Pärast tellimuse vormistamist, Tellija poolt, edastatakse Tellijale tellimuse kinnitamiseks ostuarve. Ostuarve edastatakse Tellijale elektrooniliselt, Tellija poolt e-poes märgitud e-posti aadressile.

Tellitud kauba hinnale lisandub kohale toimetamise  teenustasu ehk postikulu, mille hind sõltub tellimuse kogukaalust ja kättetoimetamise viisist.

3. TARNEAEG JA TRANSPORT

Kauba kohale toimetamiseks kasutatakse  Eesti Posti kullerteenust või pakiedastusteenust. Tellimus komplekteeritakse ning postitatakse 3 tööpäeva jooksul arvates tellimuse eest tasutud summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

Kui tellitud toodet pole laos, lepitakse ostjaga kokku uus tarneaeg või asendustoode. Kui ostjale ei sobi uus tarneaeg või asendustoode, on tellijal õigus tehingust taganeda ja müüja kannab tasutud summa ostja pangakontole 2 tööpäeva jooksul.

4. TELLIJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA

Tellijal on õigus e-poes sõlmitud müügitehingust taganeda 14 päeva alates paki saamise päevast. Tellija poolt tagastatav toode peab tagastamisel olema samas olukorras, komplektsuses (sh toote müügipakend, etikett) kui paki kätte saamise hetkel. Toote tagastamisel tagastab Dermaline OÜ kliendile kauba maksumuse, kuid kõik postikulud jäävad Tellija kanda.

Tagastamine toimub Eesti Posti vahendusel. Müügitehingust taganemise korral Müüjat palume teavita  taganemise põhjustest, saates e-kiri aadressile derma@derma.ee. Seejärel saadetakse tellijale tagastusleht, mis tuleb täita ja saata koos korrektselt pakendatud kaubaga Müüjale tagasi.

5. MÜÜJA VASTUTUS

Juhul, kui tellitud kaup on defektne, ostab Müüja kauba tagasi vastavalt kauba eest tasutud tegelikule väärtusele.  Tellija teavitab defektse kauba saamisest Müüjat viivitamatult, saates vastavasisulise e-kirja aadressile derma@derma.ee.

6. MÜÜJA ÕIGUS MÜÜGITEHINGUST TAGANEDA

Müüjal on õigus tellimuse alusel müügitehingust taganeda juhul, kui tellitud kauba varud on laost otsa saanud. Müüja informeerib Tellijat nimetatud juhtumist esimesel võimalusel e-kirja teel. Juhul, kui Tellija on tasunud müügitehingu hinna ja Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, kuna soovitud kaupa laos ei ole, tagastab Müüja  tellimuse eest tasutud summa hiljemalt 2 tööpäeva jooksul Tellija arvelduskontole.Kokkuleppel tellijaga või Müüja asendada tellitud kauba samaväärse tootega.

7. ISIKUANDMETE KAITSE

Isikuandmed, mis on Tellija poolt sisetatud e-poes tellimuse vormistamiseks, on konfidentsiaalsed ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud juhtudel.